Вратата на богинята Майка - мегалитът край село Бузовград

Vrata na bogiata Maika - Buzovgrad
Вратата на богинята Майка - мегалитът край село Бузовград
   Мегалитът, който е бил завещан на траките...

   И аз се учудух като се запознах по-подробно с това на пръв поглед странно светилище. В началото си помислих, че е домлен, но не беше.
   Предполага се, че датира от преди окооло 1600 години преди Христа, което означава, че е било направено и използвано много преди траките да се заселят по нашите земи.

   Има много интересни предположения какво представлява и за какво е служило. Но "Вратата на Богинята" или мегалитът край село Бузовград е едно интересно и вълнуващо място за разходка и почивка от градската среда.

 Какво представлява?