Кадин мост (Невестин мост)

kadin most
Кадин мост
Кадин мост или още Невестин мост се намира до гр. Кюстендил, село Невестино. Разпростира се на дължина 100 метра и широчина 5 метра над река Струма.
От 1968 г е обявен за архитектурен паметник. Проходим е и с автомобил.
От единия край има гранитна плоча с изидан надпис на турски език, който гласи, че Кадин мост е построен през 1470 година по нареждане на султан Мехмед ll.
Кадин мост е турцизъм и идва от "къдан кюпраси", а то идва от легендите за неговото построяване.
Първата легенда разказва как всеки ден моста през деня бил строен, но вечерта реката прийждала и отнасяла всичко. Поради тази причина майсторите-строители решили да дадат курбан една от жените си. Решили да е тази, която първа дойде на заранта да донесе храна. Така и станало. На другия ден зазидали едната жена на майстора. От тук идва и името Невестин мост - на турски Кадън.

Друга легенда разказва как султана с неговата войска пресрещнала пътя на една българска сватба. Те не се бояли от нега, а невестата се поклонила. Султанът я питал какъв дар ще иска, а тя пожелала да има мост над река Струма.

И последната легенда за моста е, че той е изграден по настояване на турски съдия (кадия). От тук и получил името си.

0 коментара:

Публикуване на коментар