Покрития мост на Кольо Фичето - гр. Ловеч

Pokritia most
Покрития мост на Кольо Фичето - гр. Ловеч
Това е символът на гр. Ловеч. Единствен на Балканския полуостров и 4-тия в Европа. Другите 3 се намират в Люцерн, Ерфут и Флоренция.
Построен е през 1874-1976 г. по проект на Уста Кольо Фичето (Никола Фичев). Османската империя решава да направи свързващ път между 2-та бряга на река Осъм. Мостът е дълъг 84 метра, 10 метра широк и 7 висок. Просъществува едва половин столетие. Той бива опустошен от пожар, тъй като е бил направен почти изцяло от дървен материал. Това се случва на 25 август 1925 година.
На следващата година - 1926 г., започва реконструкцията и изграждането на нов.
Проектиран е с 40 дюкана, два стълба, 2 устоя и 3 отвора. Изградения на ново покрит мост е от желязобетон.
През 1981-1982 година е последната реконструкция на моста, за да изглежда по най-правдоподобен начин от началния му вид. Дължината му става 106 метра, става изцяло пешеходен и в него се помещават 12 магазина и 2 сладкарници.

0 коментара:

Публикуване на коментар