Историческа местност Петрова нива - Малко Търново

Местността се намира в Странджа, землището на село Стоилово. През 1903 г. тук се е обявило въстанието за обединение на Беломорска и Одринска Тракия, Странджа към свободна вече България. Местността е широко равно било граничещо с реките Велека и Младежка.

0 коментара:

Публикуване на коментар