5 обекта в гр. Банско, област Благоевград - църквата Св. Троица

Това е един от символите на Банско. Със своята кула и камбанен звън поколяние наред родолюбиви българи за израстнали. Прокетът за нея е започнал през далечната 1810 г, а първи дарител е бил дядо Лазко. По времето на турското робство църква е била мнократно обсъждана заради нейната големина, тогава е трябвало те да бъдат по-малки от джамиите. Строежът започнал след 20-тина години, издал се ферман, с който е било възмножно строителството й, през 1833 г. Завършена през 1834-1835 г.

Църквата има 3 входа, а над централният е изографисана иконата на Св. Троица, до нея има кръстове, а малко по-надолу можем да видим турски полумесец. Поради това тя се е запазила от събаряне. Носят се легенди, че под църквата и града има множество тунели, чрез които се промъквали комитите. Кулата е изградена изцяло от големи камъни, в приземието й има огнеопорен склад, а на върха й има поставени 4 камбани наредени по големина и тоналност. В самата кула има часовников механизъм тежащ 500 кг.

0 коментара:

Публикуване на коментар